Eesti Liikide Registris on hetkel 31041 liigi nimed    eng
Missioon
Ajalugu
Töötajad
Struktuur
Dokumendid
Infotrükised
Kontakt ja asukoht
Muuseumi lahtiolekuajad ja piletihinnad

www.ut.ee » Üldinfo » Missioon
Print
Missioon

Looduse tundmaõppimise, avastamise, kaitse ja säästliku kasutamise edendamine läbi teaduslike kollektsioonide ja näituste arendamise ning keskkonnaharidusliku tegevuse.
Muuseum kogub ja säilitab eksemplare taime-, seene-, ja loomariigist ning kivimeid, mineraale ja kivistisi. Elus ja eluta looduse ning nende mitmekesisusega saab tutvuda püsinäituste külastamisel, samuti interneti kaudu andmebaasidega tutvudes. Erinevatele vanusegruppidele pakutakse nii muuseumi- kui õuesõpet, avatud ülikooli kaudu aga õpetajate täiendkoolitust ja täiskasvanukoolitust.
Powered by AutomatWeb™ - Culture in Database Muuda dokumenti Sisukaart