Eesti Liikide Registris on hetkel 30370 liigi nimed    eng
Geoloogia näitused
Zooloogia näitused
Huvipäevad
Õppeprogrammid
Zooloogiaring
Koolitused õpetajatele
Loodushariduslikud materjalid
Loodusheli õppekeskkond
Linnuviktoriin
Lastenurk
Galerii

www.ut.ee » Näitused ja loodusharidus » Zooloogia näitused
Näitused TÜ Zooloogiamuuseumis

Püsiekspositsioon

Loomade väljapanek on süstemaatiline ja paikneb kolmes saalis. Ekspositsioonis on ligi 5000 loomariigi esindajat kogu maailmast.
Zooloogiamuuseumi ekspositsioon paikneb kolmes suures saalis. Ekspositsioon algab imetajatega, järgnevad kahepaiksed ja roomajad. Muuseumi teises saalis on sõõrsuud, kõhrkalad ja luukalad. Ülevaate saab selgrootute peamistest rühmadest. Eraldi väljapanek on Eestis esinevatest limustest ja putukatest. Vaadata on suurte imetajate luustikud. Samas saab uurida ja võrrelda loomade siseehitust ja väliskuju. Lindude saalis saab ülevaate maailma linnustikust. Taustapildiga varustatu vitriini juures saab nuppe vajutades kontrollida oma teadmisi Eesti rannikulindudest.
Rõdul on näitus lindude pesadest ja munadest. Näitus Eesti loomastikust läbi aja annab põhjaliku ülevaate muutustest Eesti loodusest ja loomastikust pärast viimast jääaega.

Selgroogsete loomade puhul on iga eksponaadi juures silt eesti-, vene- ja ladinakeelse nimetusega, tähistatud on levikuala maailmakaardil ning märge Eestis esinemise kohta.
Selgrootutest loomadest saab teada loomade ladinakeelse, paljude puhul ka eestikeelse nimetuse. Mõnede juures on märge nende levikuala kohta.


Näitus "Planeet Maa uurimine Darwinist tänapäevani"

Tartu Ülikooli loodusmuuseumis on avatud näitus "Planeet Maa uurimine Darwinist tänapäevani",  mis on osa Rahvusvahelise Planeet Maa Aasta egiidi all läbi viidud projektist õpitube toetava ekspositsiooni rajamiseks.

Näitus on pühendatud Charles Darwini "Liikide tekkimise" ilmumise 150. aastapäevale ning tutvustab  olulisemaid elu arengu etappe ning  elurikkuse kaitse vajadusi Eesti elupaikade näitel.

Sama projekti raames on TÜ ajaloomuuseumis avatud internetilehekülg "Eestiga seotud teadlaste nimed maailmakaardil" aadressil  http://unite.ut.ee/teadus , mille taotluseks on huvi äratamine teadusloo vastu.

Projekti toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Zooloogiamuuseumi elusnurk

Loodusmuuseumi tutvustav raamat


Powered by AutomatWeb™ - Culture in Database Muuda dokumenti Sisukaart