Eesti Liikide Registris on hetkel 31041 liigi nimed    eng
NMC22
Botaanika- ja mükoloogiamuuseum
Geoloogiamuuseum
Zooloogiamuuseum
Teaduslik tegevus
Ligipääs kogudele ja kasutamise kord
Loodusteaduslike kogude registrid

www.ut.ee » Teaduslikud kogud ja teadustöö » Botaanika- ja mükoloogiamuuseum
Print
Botaanika- ja mükoloogiamuuseumi kogud

Samblad
Tartu Ülikooli botaanika- ja mükoloogiamuuseumi (TU) brüoloogilises  herbaariumis on 2008. a. jaanuari seisuga hoiul ca 20 000 säilikut. Põhikogu, mis sisaldab Eestist ja erinevatest geograafilistest regioonidest pärit materjale,  koosneb 12 955 säilikust  1498 taksoni kohta. Loe edasi

Samblikud
Tartu Ülikooli Loodusmuuseumi lihhenoloogiline kollektsioon koosneb Eestist ja mujalt maailmast kogutud samblikueksemplaridest, mida on kokku umbes 72 000 säilitusühikut (herbaarümbrikku). Kollektsioon sisaldab ligikaudu 3000 liigi ja/või alamliigi näidiseid ning on samblike kohta käivate floristiliste, ökoloogiliste ja süstemaatiliste uurimistööde lähtematerjal. Loe edasi

Seened
Mükoloogiline kollektsioon on loodusmuuseumi kogudest üks nooremaid, olles saanud alguse 1930-tel aastatel ülikooli taimehaiguste katsejaama loomisega Elmar Lepiku poolt. Tema initsiatiiv nakatas seeni uurima ja koguma samas jaamas töötavat Nikolai Witkowskit, kellelt pärinevad esimesed mõnisada eksemplari meie teaduskogus. Loe edasi

Soontaimed
Tartu Ülikooli Loodusmuuseumi (TU) soontaimede herbaarium on Eesti vanim ja suurim botaaniline kogu, mis sisaldab hinnanguliselt 250 000 herbaareksemplari ja on alates 1921. aastast jaotatud kahte suurde allkogusse: Eesti Herbaarium (Plantae Estonicae) ja Üldherbaarium (Herbarium Generale). Loe edasi

Vetikad
Tartu Ülikooli Loodusmuuseumi (TU) vetikate-alased kogud koosnevad makrovetikate herbaariumist (klassikalise herbaariumi tähenduses) – umbes 1000 lehte, mikrovetikate eksikaatkogudest – umbes 300 ühikut (sealhulgas: Wittrocki ja Nordstedti kogust üks mapp - 100 ühikut ning Phycotheca Polonica 3 mappi - 150 ühikut), püsipreparaatidest – veidi alla 300 tk, Vetikaproovidest (fikseeritult, pudelites) – umbes 1000 tk ning ikonoteegist – umbes 13000–14000 lehte. Loe edasi
Powered by AutomatWeb™ - Culture in Database Muuda dokumenti Sisukaart