Autor:
Mare Isakar

Geoloogilised kogud

Geoloogiliste kogude eesmärk on tagada geoloogiliselt olulise materjali kogumine ja säilitamine. Meie kogutud ja säilitatud eluta looduse objektidega saavad huvilised tutvuda püsinäitusel „Maa. Elu. Lugu“, andmebaasides ning õppeprogrammides.

Geoloogilised kogud koosnevad enam kui 135 000 eluta looduse eksemplarist, neist 87000 on digitaliseeritud. Teaduskollektsioonid sisaldavad üle 4900 teadusartiklites viidatud eksemplari (originaalid), sealhulgas 805 tüüpeksemplari. Lisaks geoloogilisele materjalile säilitame ka geoloogiateemalist arhiivi ja fotokogu.

Meie kogudesse on kahesaja kahekümne aasta jooksul lisandunud mineraale, kivimeid, erineva koostisega meteoriite ja kõigi ajastute kivistisi tervest maailmast. Meie materjal on unikaalne, sest suur osa leiukohti on nüüdseks hävinud.

Kogusid kasutavad igapäevaselt Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli teadurid kohalike ja rahvusvaheliste projektide töös. Eesti paleontoloogia ja geoloogia kogud on oluline teaduslik materjal Maa ajaloo uurijatele. Loodusmuuseum on ka õppebaasiks üliõpilastele. Laenutame geoloogilist materjali välja teistele muuseumidele, raamatukogudele ja muudele soovijatele.

Eesti geokogude ja seonduva andmestiku haldamiseks kasutatakse ühist infosüsteemi SARV. Portaal aitab leida informatsiooni muuseumieksemplaride, kivimiproovide, puursüdamike, lokaliteetide, kirjanduse, fotoarhiivi ja teiste geoloogiliste andmeobjektide kohta. Lisaks on eraldi portaalid Baltoskandia kivististele ning analüütilisele teadusandmestikule.

Eesti geokogude ühine andmebaas SARV koondab Tallinna Tehnikaülikooli (GIT), Tartu Ülikooli (TUG) ja Eesti Loodusmuuseumi (TAMG) geoloogilisi kogusid. Geokogude infosüsteemis on talletatud andmed enam kui 340000 eksemplari ja kivimiproovi kohta ning üle 100000 pildi ja meediafaili – andmeid lisandub igapäevaselt. Need on kättesaadavad geokogude portaali ja fossiilide portaali vahendusel, samuti ka avaliku API ja erinevate andmevõrgustike kaudu (GeoCASe, GBIF ja teised).

Kontakt:
Mare Isakar
mare.isakar@ut.ee, Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed
Olle Hintsolle.hints@ttu.ee
Tallinna Tehnikaülikooli geoloogia instituut

eMaapõu: geoloogilised andmed ja e‑teenused

eMaapõu on Eesti geoloogiliste andmete, andmekogude ja e-teenuste aken. Siit saab avatud juurdepääsu Eesti maapõue andmetele. Eestis toodavad ja haldavad maapõue andmeid peamiselt Geoloogiateenistus, Maa-amet, Keskkonnaamet, Tallinna Tehnikaülikooli geoloogia instituut, Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed, Tartu Ülikooli geoloogia osakond ja Eesti Loodusmuuseum, ning valdkonnas tegutsevad ettevõtted.

Veebilehele

Geoloogilised kogud andmebaasis ETIS

Veebilehele

Kollektsioonid geoloogias

Informatsiooni meie planeedi 4,6 miljardi aastase arenguloo kohta on talletunud maakoore kivimites, mineraalides ning fossiilides, mis moodustavad geoloogiliste kollektsioonide, lühendatult geokogude, peamise osa. Kollektsioonidel baseerub märkimisväärne osa geoloogia-alasest teadustööst – palju uusi avastusi on tehtud varem kogutud ja alles hoitud materjale uurides. Ning teistpidi, kollektsioonid moodustuvad sageli just teadustöö või rakendusuuringute käigus, kus on vajalik tõendusmaterjali säilitamine ning kättesaadavaks tegemine.

Geokogud Eestis

Eesti geoloogiline rahvuskollektsioon on eri asutuste kogude ja geoloogiliste andmete virtuaalne ühendus, mis tegutseb alates 2004. aastast. Geoloogilisse rahvuskollektsiooni kuuluvad: Tallinna Tehnikaülikooli geoloogia instituut, Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed, Tartu Ülikooli geoloogia osakond, Eesti Loodusmuuseum ja Eesti Maaülikooli mullamuuseum. Lisaks on suured puursüdamike kollektsioonid Eesti Geoloogiateenistuse valduses.

Image
Geoloogilise kogu eksemplar
samblik

Tartu Ülikooli loodusmuuseumi seente- ja samblikekogust leiti kaks Leedus seni avastamata liiki

Turbasamblad raamat

Ilmunud on raamatu „Eesti turbasamblad“ teine täiendatud trükk

Viktoriinid lastele - Linnuviktoriin - Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed

Algas registreerumine üle-eestilisele õpilaste linnuviktoriinile