Autor:
Neil Hewett

eElurikkus

Portaali eElurikkus eesmärk on kuvada Eesti eluslooduse kohta käivat informatsiooni ühes kohas.

Kasutaja saab sellest vastuse küsimustele, milliseid taime-, looma- või seeneliike on Eestis avastatud, mis on nende teaduslik ja omakeelne nimi, kus neid Eestis leidub, missugustes trükistes on avaldatud ühe või teise liigi kohta andmeid, ja palju muudki.

Eestis leidub tõenäoliselt rohkem kui 30 000 liiki organisme. Nende kohta koguvad andmeid mitmesugused asutused ja üksikisikud, alustades teadlastest ja lõpetades õpilastega. Seetõttu on Eesti eluslooduse info pillutatud laiali sadadesse käsikirjadesse, trükistesse ja andmebaasidesse.

Portaali kaudu on oma andmed kättesaadavaks teinud ka hulk välismaa uurijaid ja asjaarmastajaid. Neil, kes peavad andmebaase PlutoF pilves, pruugib ainult nupule vajutada, et muuta oma andmestik nähtavaks eElurikkuse portaalis.

Portaali kaugem eesmärk on võimaldada mitmesuguseid eluslooduse analüüse. Selle kaudu võib teada saada mõne piirkonna, looduskaitseala või kinnistu teadaolevate liikide nimestikku, leiukohti ning muutusi, samuti seda, kuidas näeb üks või teine liik välja looduses, teaduskogus või mikroskoobi all.