Autor:
Villu Soon

Zooloogilised kogud

Image
Zooloogilised kogud

Zooloogiliste kogude eesmärk on koguda ja säilitada maailma loomaliikide eksemplare teadus ja ka õppetööks. 1802. aastal alguse saanud zooloogilised kogud on Eesti vanimad ja väärtuslikeimad.

Zooloogilistesse kogudesse kuulub üle 640 000 eksemplari selgroogseid ja selgrootuid loomi. Säilitame näiteks Buturlini linnunahkade kogu, Kochi linnumunade kogu ja Rosenbergi luudekogu. Kõige väärtuslikuma osa kollektsioonis moodustavad enam, kui 500 tüüpeksemplari, millest enamiku on kirjeldanud H. Remm.

Image
Zooloogilised kogud

Zooloogilisi kogusid kasutavad oma igapäevases töös teadlased nii Eestist kui mujalt maailmast, aga ka üliõpilased õppetöös. Külastajad saavad osa meie kollektsioonidest vaadata loodusmuuseumi püsinäitusel „Maa. Elu. Lugu“.

Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ja botaanikaaia zooloogilised kogud on avatud teadustööks vastava ettevalmistuse saanud spetsialistidele ja kraadiõppuritele juhendaja soovituse alusel.

Kogusid on võimalik kasutada kohapeal ning laenutades materjale kuni üheks aastaks, mille järel tuleb materjal tagastada või uuendada laenulepingut. Õppe- ja huvitegevuseks ning eksponeerimiseks on kogud kasutatavad piirangutega, mis tagavad eksemplaride säilimise ja turvalisuse, ning mille üle otsustavad kogudega töötavad kuraatorid iga konkreetse objekti puhul eraldi.

Kogudega töötamiseks või museaalide laenutamiseks palume järgida kogudes töötamise juhiseid, et tagada hoiustatud materjalide säilimine ka tulevasteks uurimistöödeks.

Eesti loomakogude rahvuslik andmebaas koondab Eesti Maaülikooli kogude osakonna putukate kollektsioon (IZBE), Eesti Loodusmuuseumi zooloogilistes kogudes (TAMZ) ja Tartu Ülikooli loodusmuuseumi kollektsioon (TUZ) talletatud eksemplaride andmeid ning selle valmimisel osalesid Eesti Maaülikooli, Eesti Loodusmuuseumi ja Tartu Ülikooli töörühmad.

Andmebaasis on 2022. aasta seisuga 836 275 eksemplari kirjet, sealhulgas:

  • IZBE: 327 036 eksemplari
  • TAMZ: 153 159 eksemplari
  • TUZ: 356 033 eksemplari
  • 47 eksemplari erakollektsioonidest (RR, TT, AA) 

Zooloogia teadur ja zooloogiliste kogude juht Villu Soon, villu.soon@ut.ee
Zoosüstemaatika peaspetsialist Mati Martin, mati.martin@ut.ee

Zooloogiliste kogude kuraator Andrei Miljutin, andrei.miljutin@ut.ee

Peaspetsialist Margus Ots, margus.ots@ut.ee

Spetsialist Peeter Tarlap, peeter.tarlap@ut.ee

Zoosüstemaatika spetsialist Tarmo Timm, tarmo.timm@ut.ee

Zooloogilised kogud andmebaasis ETIS

Veebilehele
Image
Zooloogilised kogud