Autor:
Karl Joosep Põldsepp

Harrastusteadus

Harrastusteadus on vabatahtlike kodanike panus teadusesse vaatluste tegemise, andmebaasistamise või muu abistava tegevusega. Tavaliselt on harrastusteadus seotud hobitegevusega, nagu näiteks: harrastusastronoomia, linnuvaatlused ja putukate kogumine.
 

Harrastusteadus Eestis 

Eestis tegelevad harrastusteadusega otseselt või kaudselt mitmed asutused ja organisatsioonid. Nad kaasavad huvilisi, tekitavad huvi märgata loodust ning kaasa aidata teadlaste tööle. 

Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed osales partnerina üle-euroopalises projektis EUBON, millest sai alguse harrastusteaduse kui eraldi suunaga tegeleme meie asutuses. Projekti üheks ülesandeks oli harrastusteadlaste kaasamine elurikkuse andmestiku täiendamisse, andmete kvaliteedi tõstmine ja kättesaadavuse parandamine. 

Meie asutus panustab PlutoF elurikkuse andmesüsteemi arendamisse. Selle kaudu saavad ka loodusvaatlejad jagada oma andmeid teadlastega. Kõige aktiivsemad PlutoF kasutajad on linnuvaatlejad. Nende vaatlused on leitavad eElurikkuse veebilehelt

Tartu Ülikool on Euroopa Harrastusteaduse Ühingu (European Citizen Science Association) liige ning, meie asutusel on seal oluline roll TÜ esindamisel. 

Harrastusteadus (inglise keeles Citizen Science) on eesti keeles mõistena tulnud kasutusele hiljaaegu. Paralleelselt kasutatakse ka mõisteid kodanikuteadus ja rahvateadus.
 

Harrastusteadus maailmas 

Harrastusteaduse tulemusi kasutavad teadlased näiteks looduskaitse korraldamisel, keskkonnategevuskavade ettevalmistamisel ja keskkonnaseisundi hindamisel. Vabatahtlike kaasamisel võivad üheks osapooleks olla riiklikud keskkonnaagentuurid ja muud asutused, mis tegutsevad just kodanike huvides. 

Tuntumad harrastusteaduse projektid ja portaalid maailmas: ZooniverseiNaturalisteBird. Tutvu ka harrastusteaduse kümne põhimõttega.

Minu loodusheli on pikalt harrastusteadlaste teenistuses olnud vaatlusrakendus, mida kasutati loodushelidel põhinevate vaatluste tegemiseks. Praeguseks on Minu loodusheli ühendatud PlutoF GO rakendusega ning loodusheli.ee veebileht, kus helivaatlusi kuvatakse, on uuendamisel.

EU-Citizen.Science on veebipõhine platvorm, mis on mõeldud teadmiste, vahendite, koolituste ning harrastusteaduse materjalide jagamiseks kogukonnalt kogukonnale.

Platvormi visioon on olla teadmiste sõlmpunktiks, aidata kaasa harrastusteaduse levimisele ning tugevdada ühiskonna mõju teaduste laiale spektrile. Selle saavutamiseks jagatakse teadmisi ja oskusi ning vahetatakse kogemusi kõigi vahel, kes harrastusteaduses tegutsevad või tahavad tegutseda 

EU-Citizen.Science projektis lõid kaasa partnerid ja kolmandad osapooled 14-st Euroopa riigist. Platvorm valmis novembris 2021. 

Vaata lähemalt EU-Citizen.Science kodulehelt ja tutvu veebiplatvormi tutvustava eestikeelse videoga.

Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed on osa DOORSi muuseumide digitaalse inkubatsiooni programmist. Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ja botaanikaaed arendab projektiidee tuumaks on 3D skaneerimise rakendamine harrastusteaduse ja loodushariduse teenistusse. Projekti käigus skaneerime zooloogilistest kogudest erinevaid objekte ning loome avaliku 3D uurimise rakenduse Threedoscope.

Loe rohkem projektilehelt.

Tartu Ülikooli loodusmuusem ja botaanikaaed osaleb DOORS muuseumide digitaalse inkubatsiooni võrgustikus. DOORS projekti toetab Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020“ grandilepingu nr 101036071 alusel.