Teadus ja kogud

Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ja botaanikaaia kogud koosnevad geoloogilistest, zooloogilistest, botaanilistest ja mükoloogilistest, mikrobioloogilistest ning DNA- ja keskkonnaproovide kogudest. Kogudesse kuulub kokku üle 1,2 miljoni eksemplari mineraale, kivimeid, kivistisi, meteoriite, selgroogtuid ja selgroogseid loomi, vetikaid, samblaid, soontaimi, seeni ja samblikke. Kogusid kasutavad oma igapäevases töös teadlased, õppejõud, üliõpilased, õppeprogrammide juhendajad ja teised spetsialistid.

Loodusteadusliku kollektsiooni ja digiarhiivi korralduse eeskiri

Geoloogilised kogud

Zooloogilised kogud

Botaanilised kogud

Mükoloogilised kogud

Mikrobioloogilised kogud

DNA- ja keskkonnaproovide kogud

Botaanikaaia taimekogud

Teadustegevus

Eesti looduse andmeportaal

Eesti bioloogilise mitmekesisuse andmeportaali eElurikkuse missioon on koondada ja avalikustada Eestis esinevate liikide info, mida saab vabalt alla laadida. eElurikkuse veebilehel tehakse kõigile soovijatele kättesaadavaks Eesti liikide leiud, sh teaduskogudes ja biopankades talletatud eksemplarid ning proovid, DNA põhised ja inimese poolt tehtud liikide vaatlused, uurimistööde andmed ning muu liikidega seotud info. 2022. aasta lõpu seisuga on andmebaasi sisestatud üle 6,3 miljoni andmekirje. eElurikkuse portaali haldab loodusmuuseumi ja botaanikaaia Elurikkuse digiarhiivide töörühm.

Veebilehele

Harrastusteadus

Teaduskonverentsid

Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed korraldab regulaarselt teaduskonverentse. Viimane toimus loodusmuuseumi ja loodusteaduste 220 pidunädalal laupäeval, 14. mail 2022. Eesti III taksonoomiapäeva konverents „Elurikkuse digiteenused“ korraldati koostöös Eesti teaduse taristu teekaardi „Loodusteaduslikud arhiivid ja andmevõrgustik“ (NATARC) ja elurikkuse kogukonna integreeritud teadmistebaasi (BiCIKL) liikmetega.

Vaata lähemalt

Andmebaasid