Autor:
Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed

Mikrobioloogilised kogud

Tartu Ülikooli loodusmuuseumi mikrobioloogilistes kogudes talletatakse seente ja bakterite puhaskultuuri eraldatud tüvesid. Vähestena maailmas oleme keskendunud seente viljakehades elevate mikroseente ja bakterite puhaskultuuride talletamisele. Kogus säilitatavad seenetüved on viidud puhaskultuuri Eestist ja mitmelt poolt maailmast peamiselt Tartu Ülikooli teadlaste poolt kogutud materjalist.

Valdava osa kogust moodustavad parasiitsed mikroseened kottseente hõimkonnast (Ascomycota), kuid talletatakse ka ektomükoriissete ja saprotroofsete kandseente (Basidiomycota) ja teiste seenerühmade esindajate tüvesid. Kõik talletatavad bakteritüved on eraldatud suurseente viljakehadest. Osa seenetüvedest oleme saanud teadlastelt ja kogudest väljaspool Eestit annetuse või vahetusena.

Seenetüvesid säilitatakse katseklaasides valdavalt linnase- ja maisijahu, aga ka modifitseeritud Melin-Norkrans söötmega kaldagaril temperatuuridel +6 °C või +18 °C. Suur osa seenetüvedest on talletamisel 10% glütserooli vesilahuses krüoviaalides 80 °C külmikus, kus hoitakse ka kõiki bakteritüvesid 50% glütserooli vesilahusega krüoviaalides.

  • > 3500 seene puhaskultuuri tüve, sh 30 seeneliigi tüüpmaterjalist puhaskultuuri eraldatud seenetüve
  • > 500 bakteri puhaskultuuri tüve 

  

Seente eluskultuuride kogu asutati akadeemik Erast Parmasto eestvedamisel 1970. aastal toonases Eesti Teaduste Akadeemia zooloogia ja botaanika instituudis, mis 2002. aastal liideti tollase Eesti Põllumajandusülikooliga.

2000. aastal registreeriti seente eluskultuuride kogu maailma kultuurikollektsioonide föderatsioonis (World Federation for Culture Collection, WFCC) akronüümiga TFC – Tartu Fungal Culture Collection. Praeguses Eesti Maaülikoolis paikneva seente eluskultuuride kogu kõrvale loodi 2006. aastal TFC alamkogu Tartu Ülikooli loodusmuuseumis.

Seente ja bakterite tüved leiavad aktiivset kasutust teadustöös nii Tartu kui ka välismaa ülikoolides, aga ka rakendusuuringutes laiemalt.

Mikrobioloogiliste kogude juhataja Kadri Põldmaakadri.poldmaa@ut.ee
Seente puhaskultuuride kogu kuraator Irma Zetturirma.zettur@ut.ee

Mikrobioloogia teadur Mari Pentmari.pent@ut.ee

TFC alamkogu Eesti Maaülikoolis

Kollektsioonis on esindatud ühe või enama isolaadiga ca 370 seeneliiki. Kandseentest on arvukamalt esindatud puitulagundavad seened. Viimastel aastatel on lisandunud endofüütsete seente ning metsapatogeenide isolaate Eesti Maaülikooli teadlastelt.

Veebilehele
samblik

Tartu Ülikooli loodusmuuseumi seente- ja samblikekogust leiti kaks Leedus seni avastamata liiki

Turbasamblad raamat

Ilmunud on raamatu „Eesti turbasamblad“ teine täiendatud trükk

Talvine loodus

Lahtiolekuajad iseseisvuspäeva pühade ajal