Autor:
Carlotta Põdra

Õppematerjalid

Oleme koostanud mitmesuguseid loodusteemalisi õppematerjale: õppekogumikke, teemalehti geoloogiast ja huviteatmikke. Käesoleval lehel on kättesaadavad ka erinevate projektide raames koostatud materjalid, plakatid ja ettekanded. Meie õppematerjale saavad kasutada nii õpetajad tundide läbiviimiseks kui ka õpilased ja teised loodushuvilised oma teadmiste täiendamiseks.

Geoloogia-alased õppematerjalid on koostatud EL PHARE eesti keele õppe programmi MEIS toetusega ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse projekti raames.

 • Projekt „Helivaatluste mooduli loomine loodusheli.ee portaali juurde"

  Projekti kestus: jaanuar 2016 – november 2016

  Projekti eesmärk oli veebiportaali loodusheli.ee sidumine helivaatluste rakendusega „Minu loodusheli“ ja PlutoF harrastusteaduse projektimooduliga. Loodud lisamoodul annab harrastusteadlastele võimaluse jagada mobiiliga tehtud loodushelisid ja vormistada nad teadlastele kasutatavateks loodusvaatlusteks. Viidi läbi ka neli seminari õpetajatele, mille käigus tutvustati loodusvaatluste metoodikat ja helisalvestuste kasutamist ja jagamist loodusvaatlustes.

  Toetaja: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

  Juhendmaterjal „Loodusvaatlused koolis ja huvitegevuses"

 

 • Projekt FOODWEB
  Projekti täispikk nimi: „Läänemere keskkond, toit ja tervis: harjumustest teadlikkuseni"

  Kestus: jaanuar 2011 – detsember 2013

  Projekti partnerid:
  Soome Põllumajandusuuringute Keskus (juhtpartner)
  Soome Keskkonnainstituut
  Tartu Ülikool
  Teaduskeskus AHHAA
  Läti Ülikool

  Projekti eesmärk oli näidata mõlemasuunalist seost inimese, toidu kvaliteedi ning keskkonna vahel: 1) kuidas keskkonnaseisund mõjutab meie toitu ning tervist, 2) kuidas inimtegevus mõjutab keskkonda.

  Toetaja: Euroopa Regionaalarengu Fond (ERDF)

  Programm: Kesk-Läänemere INTERREG IV A 2007-2013

 

 • Projekt COBWEB

  Projekti kestus: jaanuar 2007 – detsember 2011

  Projekti eesmärk oli Läänemere piirkonna keskkonnasäästliku arengu edendamine läbi tõhusa keskkonnateabe, hõlmates nii keskkonnateadlikuse tõstmist kui haridus- ja teadustegevust.

  Projekti toimumiskoht: Soome, Rootsi, Eesti, Läti.

  Projekti sihtpiirkonnaks oli Läänemeri ja selle seisukord. Projekti raames koostati Eesti rannikut iseloomustav veebirakendus.

 

 • Projekt „Maale õppima – maapiirkondi tutvustav keskkonnahariduse võrgustik Soomes ja Eestis“ (Interreg IIIA)

  Projekti kestus: aprill 2006 – detsember 2007.

  Projekti eesmärk oli arendada koolides maapiirkondi tutvustavat keskkonnaharidust uurimusliku lähenemise ning aktiivõppe meetodite rakendamise kaudu.

  Projekti toimumiskoht: Karula rahvupark, Eesti

Koostaja: Riinu Rannap

Koostajad: Ivar Puura, Mare Isakar

Koostaja: Külli Kalamees-Pani

Koostajad: Kuulo Kalamees, Külli Kalamees-Pani

Koostajad: Kuulo Kalamees, Külli Kalamees-Pani

Koostaja: Aivo Tamm

Koostajad: Veljo Runnel, Külli Kalamees-Pani

Koostaja: Külli Kalamees-Pani

Koostaja: Külli Kalamees-Pani

Koostajad: Külli Kalamees-Pani, Aivo Tamm, Veljo Runnel

Koostajad: Külli Kalamees-Pani, Aivo Tamm

Koostajad: Külli Kalamees-Pani, Aivo Tamm, Veljo Runnel

Karud teatris

Ootame noori osalema linnalaagris „Karupoja suveseiklus“!

Tarantel

Koolivaheaja looduspäev „Putukad ja ämblikud“

Mardikas

Huvipäev „Putukate ja ämblike kevad“