Teadustegevus

Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ja botaanikaaia kogud koosnevad geoloogia-, zooloogia-, botaanika- ja mükoloogiakogudest. Kogudesse kuulub kokku üle 1,2 miljoni eksemplari mineraale, kivimeid, kivistisi, meteoriite, selgroogtuid ja selgroogseid loomi, vetikaid, samblaid, soontaimi, seeni ja samblikke.

Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed toetub oma loodusteadusliku kollektsiooni korraldamisel ning haldamisel Haridus- ja Teadusministeeriumi ning erinevatele rahvusvaheliste organisatsioonide (CETAF, IPEN, OECD ja teiste) valdkonnapõhistele dokumentidele ja ülikoolisisestele õigusaktidele.

Kollektsiooniks nimetatakse loodusest kogutud või looduslikult tekkinud elus- ja elutute objektide ning proovide (liigiisendid, raku- ja mikroobikultuurid, DNA, kivistised, mineraalid, bioloogilised proovid ja muud eksemplarid) püsivalt säilitatavat kogu, mida kasutatakse teaduslikuks uurimistööks. Kogusid kasutavad oma igapäevases uurimis- ja õppetöös teadlased, õppejõud, üliõpilased, õppeprogrammide juhendajad ja teised spetsialistid.

Ligi 8000 kogudesse kuuluvat objekti on eksponeeritud Tartu Ülikooli loodusmuuseumi püsinäitusel „Maa. Elu. Lugu“, kuid eksponaatidena kasutusel ka teiste muuseumide väljapanekutel, ajutistel näitustel ja mujal.

Meie kogudega saab tutvuda riikliku tähtsusega teadustaristu „Eesti loodusteaduslikud arhiivid ja andmevõrgustik“ NATARC kodulehel – geoloogilised kogud, loomakogud, taimekogud, seenekogud – ning PlutoF ja SARV andmebaasides.

Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ja botaanikaaia teadusliku kollektsiooni ja digiarhiivi korralduse eeskiri