Looduskaitsealused taimed

Tartu Ülikooli botaanikaaia oluline ülesanne on uurida ja tutvustada taimeriigi mitmekesisust, taimede kasulikke omadusi ja nende kaitse vajadust. Meid ümbritseva looduse muutumine inimtegevuse ja looduslike tegurite mõjul on botaanikaaia taimekollektsioonide väärtus oluline. Seda mitte ainult Tartus, aga ka mujal botaanikaaedades.

Rahvusvahelise botaanikaaedade looduskaitseorganisatsiooni Botanic Gardens Conservation International (BGCI) andmetel säilitatakse maailma botaanikaaedades enam kui 80 000 liiki taimi. Mõnede hävimisohus olevate taimeliikide ainuke kasvukoht ongi vaid botaanikaaedades.

Tartu Ülikooli botaanikaaed on BGCI organisatsiooni liige 2002. aastast. Alates 2005. aastast on meie tegevuse aluseks ülemaailmse taimede looduskaitse strateegia (Global Strategy for Plant Conservation).

Strateegia kaheksas eesmärk näeb ette hoida 75% ohustatud liikidest botaanikaaedades ja säilitada 20% ohustatud liikide populatsioonidest taastustegevusega. Üheksas eesmärk kutsub üles hoidma 75% väärtuslikest ja ohustatud kultuurtaimedest botaanikaaedades (hoiupeenrad, seemnepangad, koekultuurid).

Sellest tulenevalt pööratakse botaanikaaedades lisaks uurimis- ja haridustööle suuremat tähelepanu ohustatud ja haruldaste taimeliikide ja -sortide uurimisele, kogumisele ja säilitamisele.

Tartu Ülikooli botaanikaaias kasvab erinevates osakondades Eestis kaitstavast 261 taimeliigist kokku 136 liiki. Oleme osalenud kaitsealuse taimeliigi – aasnelgi – populatsiooni taastamisel pärast tee-ehitust Maardu lähistel. Ka välja selgitanud kaitsealuse puuliigi – hariliku jugapuu – populatsioonide geneetiline mitmekesisus Eestis. Tartu Ülikooli botaanikaaed järgib Eesti ex-situ looduskaitse strateegiat ja arengukava.

Alates 2002. aastast võtab botaanikaaed osa riiklikust programmist „Eesti põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi säilitamine“ ja uurib, kogub ning säilitab Eestis aretatud haruldasi ilu-, ravim- ja maitsetaimi. Geneetiliste ressursside andmebaasis on 615 nimetust.

 ALISMATACEAE      
 Alisma gramineum väike konnarohi (kaarjas konnarohi) LK II Eesti loodusl.taimed 
ALLIACEAE      
 Allium ursinum karulauk LK III Eesti loodusl.taimed 
 Allium vineale nurmlauk LK II Eesti loodusl.taimed 
ANOMODONTACEAE      
 Anomodon rugelii kurruline tuhmik LK II Samblaaed
APIACEAE      
 Angelica palustris emaputk LK II Eesti loodusl.taimed 
 Berula erecta oja-haneputk LK II Eesti loodusl.taimed 
 Chaerophyllum temulum uimastav varesputk LK II Eesti loodusl.taimed 
 Eryngium maritimum rand-ogaputk LK II Eesti loodusl.taimed 
 Hydrocotyle vulgaris loim-vesipaunikas LK II Eesti loodusl.taimed
 Laserpitium prutenicum ahtalehine kareputk LK I Eesti loodusl.taimed 
 Peucedanum oreoselinum mägi-piimputk LK I Eesti loodusl.taimed 
 Pleurospermum austriacum austria roidputk LK II Eesti loodusl.taimed 
ARALIACEAE      
 Hedera helix harilik luuderohi LK II Eesti loodusl.taimed 
ASCLEPIADACEAE      
 Vincetoxicum hirundinaria lood-angervars LK III Eesti loodusl.taimed 
ASPLENIACEAE      
 Asplenium ruta-muraria müür-raunjalg LK II Alpinaarium
 Asplenium septentrionale põhja-raunjalg LK I Alpinaarium
 Asplenium trichomanes pruun raunjalg LK II Alpinaarium
ASTERACEAE      
 Arctium nemorosum salutakjas LK II Eesti loodusl.taimed 
 Artemisia maritima meripuju LK II Eesti loodusl.taimed 
 Bidens radiata kiirjas ruse LK II Eesti loodusl.taimed 
 Crepis mollis pehme koeratubakas LK II Eesti loodusl.taimed 
 Helichrysum arenarium harilik käokuld LK II Eesti loodusl.taimed 
 Lactuca sibirica siberi piimikas LK II Eesti loodusl.taimed 
 Ligularia sibirica harilik kobarpea LK I Eesti loodusl.taimed 
 Saussurea alpina subsp. esthonica eesti soojumikas LK II Eesti loodusl.taimed 
 Serratula tinctoria värvi-paskhein LK III Eesti loodusl.taimed 
BORAGINACEAE      
 Pulmonaria angustifolia sinine kopsurohi LK I Eesti loodusl.taimed 
BRASSICACEAE      
 Alyssum montanum subsp. gmelinii Gmelini kilbirohi LK II Eesti loodusl.taimed 
 Lunaria rediviva mets-kuukress LK III Eesti loodusl.taimed 
 Sisymbrium supinum madal unilook LK II Eesti loodusl.taimed 
CAMPANULACEAE      
 Phyteuma spicatum tähk-rapuntsel LK III Eesti loodusl.taimed 
CARYOPHYLLACEAE      
 Arenaria procera palu-liivkann LK II Eesti loodusl.taimed 
 Cerastium alpinum mägi-kadakkaer LK I Eesti loodusl.taimed 
 Dianthus arenarius nõmmnelk LK II Eesti loodusl.taimed 
 Dianthus superbus aasnelk LK II Eesti loodusl.taimed 
 Moehringia lateriflora ida-võsalill LK II Eesti loodusl.taimed 
 Silene chlorantha palu-põisrohi LK II Eesti loodusl.taimed 
 Spergularia media lääne-sõlmhein LK II Eesti loodusl.taimed 
CELASTRACEAE      
 Euonymus europaeus harilik kikkapuu LK III Dendraarium 
COLCHICACEAE      
 Colchicum autumnale harilik sügislill LK III Üheidulehelised 
CORNACEAE      
 Cornus suecica rootsi kukits LK III Eesti loodusl.taimed 
CRASSULACEAE      
 Sempervivum globiferum võsu-mägisibul (võsu-liivsibul) LK II Eesti loodusl.taimed 
CYPERACEAE      
 Carex disperma õrn tarn LK II Eesti loodusl.taimed 
 Carex extensa randtarn LK II Eesti loodusl.taimed 
 Carex heleonastes turvastarn LK II Eesti loodusl.taimed 
 Carex irrigua sagristarn LK II Eesti loodusl.taimed 
 Carex ligerica gallia tarn LK II Eesti loodusl.taimed 
 Carex rhizina jalgtarn LK II Eesti loodusl.taimed 
 Carex rhyncophysa nokktarn LK II Eesti loodusl.taimed 
 Cladium mariscus lääne-mõõkrohi LK III Eesti loodusl.taimed 
 Schoenus nigricans mustjas sepsikas LK II Eesti loodusl.taimed 
 Scirpus radicans juurduv kõrkjas LK II Eesti loodusl.taimed 
CYSTOPTERIDACEAE      
 Cystopteris sudetica sudeedi põisjalg LK I Samblaaed
 Gymnocarpium robertianum paas-kolmissõnajalg LK III Üheidulehelised 
DICRANACEAE      
 Leucobryum glaucum harilik valvik LK III Samblaaed
DIPSACACEAE      
 Scabiosa columbaria tui-tähtpea LK III Eesti loodusl.taimed 
DRYOPTERIDACEAE      
 Polystichum aculeatum ogane astelsõnajalg LK I Samblaaed
 Polystichum braunii Brauni astelsõnajalg LK I Eesti loodusl.taimed 
EQUISETACEAE      
 Equisetum × moorei vitsosi LK II Eesti loodusl.taimed 
 Equisetum scirpoides alssosi LK II Eesti loodusl.taimed 
FABACEAE      
 Anthyllis coccinea veripunane koldrohi LK III Kaheidulehelised 
 Astragalus arenarius liiv-hundihammas LK I Eesti loodusl.taimed 
 Lathyrus japonicus subsp. maritimum rand-seahernes LK III Eesti loodusl.taimed 
 Lathyrus niger must seahernes LK II Eesti loodusl.taimed 
 Onobrychis arenaria liiv-esparsett LK II Eesti loodusl.taimed 
 Oxytropis pilosa karvane lipphernes LK II Eesti loodusl.taimed 
 Tetragonolobus maritimus niidu-asparhernes LK III Eesti loodusl.taimed 
 Trifolium alpestre alpi ristik LK III Eesti loodusl.taimed 
 Trifolium campestre lamav ristik LK II Eesti loodusl.taimed 
 Vicia cassubica püstine hiirehernes LK III Eesti loodusl.taimed 
FRULLANIACEAE      
 Frullania tamarisci tamarisk-kariksammal LK II Samblaaed
GENTIANACEAE      
 Swertia perennis püsiksannikas LK I Eesti loodusl.taimed 
GERANIACEAE      
 Geranium columbinum kivi-kurereha LK II Eesti loodusl.taimed 
 Geranium lucidum läikiv kurereha LK II Eesti loodusl.taimed 
HYPERICACEAE      
 Hypericum montanum mägi-naistepuna LK II Eesti loodusl.taimed 
IRIDACEAE      
 Gladiolus imbricatus niidu-kuremõõk LK II Eesti loodusl.taimed 
 Iris sibirica siberi võhumõõk LK III Eesti loodusl.taimed 
JUNCACEAE      
 Juncus squarrosus nõmmluga LK I Eesti loodusl.taimed 
LAMIACEAE      
 Ajuga pyramidalis püramiid-akakapsas LK II Eesti loodusl.taimed 
 Ajuga reptans roomav akakapsas LK II Kaheidulehelised 
 Dracocephalum ruyschiana sile tondipea LK II Eesti loodusl.taimed 
LEUCODONTACEAE      
 Antitrichia curtipendula longus rippsammal LK III Samblaaed
LOBARIACEAE      
 Lobaria pulmonaria harilik kopsusamblik LK III Samblaaed
LYCOPODIACEAE      
 Diphasiastrum complanatum mets-vareskold LK III Eesti loodusl.taimed 
 Huperzia selago harilik ungrukold LK III Eesti loodusl.taimed 
 Lycopodium clavatum karukold LK III Eesti loodusl.taimed 
MYRICACEAE      
 Myrica gale harilik porss LK III Eesti loodusl.taimed 
NECKERACEAE      
 Exsertotheca crispa tugev kurdõhik LK II Samblaaed
 Neckera pennata sulgjas õhik LK III Samblaaed
NYMPHAEACEAE      
 Nymphaea alba valge vesiroos LK III Eesti loodusl.taimed 
 Nymphaea candida väike vesiroos LK III Eesti loodusl.taimed 
ONAGRACEAE      
 Circaea lutetiana pori-nõiakold LK II Eesti loodusl.taimed 
ORCHIDACEAE      
 Cypripedium calceolus kaunis kuldking LK II Eesti loodusl.taimed 
 Dactylorhiza baltica balti sõrmkäpp LK III Eesti loodusl.taimed 
 Dactylorhiza fuchsii vööthuul-sõrmkäpp LK III Eesti loodusl.taimed 
 Dactylorhiza incarnata kahkjaspunane sõrmkäpp LK III Eesti loodusl.taimed 
 Epipactis atrorubens tumepunane neiuvaip LK III Eesti loodusl.taimed 
 Epipactis helleborine laialehine neiuvaip LK III Eesti loodusl.taimed 
 Epipactis palustris soo-neiuvaip LK III Eesti loodusl.taimed 
 Goodyera repens roomav öövilge LK III Eesti loodusl.taimed 
 Gymnadenia conopsea harilik käoraamat LK III Eesti loodusl.taimed 
 Herminium monorchis harilik muguljuur LK II Eesti loodusl.taimed 
 Liparis loeselii soohiilakas LK II Eesti loodusl.taimed 
 Listera ovata suur käopõll LK III Eesti loodusl.taimed 
 Ophrys insectifera kärbesõis LK II Eesti loodusl.taimed 
 Orchis militaris hall käpp LK III Eesti loodusl.taimed 
 Platanthera bifolia kahelehine käokeel LK III Dendraarium 
 Platanthera chlorantha rohekas käokeel LK III Eesti loodusl.taimed 
PAPAVERACEAE      
 Corydalis intermedia vahelmine lõokannus LK II Eesti loodusl.taimed 
PLUMBAGINACEAE      
 Armeria maritima subsp. elongata roosa merikann LK III Eesti loodusl.taimed 
POACEAE      
 Bromus benekenii varjuluste LK II Eesti loodusl.taimed 
 Cinna latifolia laialehine nestik LK II Eesti loodusl.taimed 
 Elymus farctus subsp. boreali-atlanticus  rand-orashein LK II Eesti loodusl.taimed 
 Festuca altissima mets-aruhein LK II Eesti loodusl.taimed 
 Glyceria lithuanica kahar parthein LK II Eesti loodusl.taimed 
 Holcus mollis pehme mesihein LK II Eesti loodusl.taimed 
 Koeleria macrantha sale haguhein LK II Eesti loodusl.taimed 
 Leersia oryzoides jõgi-metsriis LK II Eesti loodusl.taimed 
 Poa alpina alpi nurmikas LK II Eesti loodusl.taimed 
 Trisetum sibiricum siberi koldkaer LK II Eesti loodusl.taimed 
PORELLACEAE      
 Porella cordaeana Corda porella LK II Samblaaed
PRIMULACEAE      
 Samolus valerandi liht-randpung LK II Eesti loodusl.taimed 
RANUNCULACEAE      
 Pulsatilla patens palu-karukell LK II Eesti loodusl.taimed 
 Pulsatilla pratensis aas-karukell LK III Eesti loodusl.taimed 
 Ranunculus lanuginosus villtulikas LK I Eesti loodusl.taimed 
 Thalictrum lucidum ahtalehine ängelhein LK III Eesti loodusl.taimed 
ROSACEAE      
 Agrimonia pilosa karvane maarjalepp LK II Eesti loodusl.taimed 
 Dasiphora fruticosa harilik põõsasmaran LK III Eesti loodusl.taimed 
 Prunus spinosa laukapuu LK II Eesti loodusl.taimed 
 Rubus arcticus soomurakas (mesimurakas) LK II Eesti loodusl.taimed 
 Sorbus rupicola tuhkpihlakas LK II Eesti loodusl.taimed 
RUBIACEAE      
 Cruciata glabra kevad-ristmadar LK II Eesti loodusl.taimed 
 Cruciata laevipes karvane ristmadar LK III Eesti loodusl.taimed 
SAXIFRAGACEAE      
 Saxifraga hirculus kollane kivirik LK II Eesti loodusl.taimed 
SPHAGNACEAE      
 Sphagnum inundatum loigu-turbasammal LK III Samblaaed
 Sphagnum wulfianum Wulfi turbasammal LK III Samblaaed
TAXACEAE      
 Taxus baccata harilik jugapuu LK II Eesti loodusl.taimed 
TIMMIACEAE      
 Timmia megapolitana meklenburgi timmia LK III Samblaaed
ULMACEAE      
 Ulmus laevis künnapuu LK III Dendraarium
VIOLACEAE      
 Viola elatior kõrge kannike LK II Eesti loodusl.taimed 
 Viola pumila pisikannike LK II Eesti loodusl.taimed 
 Viola selkirkii laanekannike LK II Eesti loodusl.taimed 
 Viola uliginosa lodukannike LK III Eesti loodusl.taimed 

  

#Tartu2024 #teadus #ühiskonnale
Loodusfestival toimub 7.–11. juunini.

Kui elurikas on Sinu aed? Võta osa loodusvaatluste maratonist

#teadus #ühiskonnale
3D objekt

Veebirakendus, mis avab loodusobjektide digitaalsete 3D mudelite maailma

#teadus
Loodusfestival toimub 7.–11. juunini.

Loodusfestivali programmis toimub neljas Eesti taksonoomiapäev konverents „Elurikkus meie aedades“