Autor:
Marju Kõivupuu

Loodusõhtu „Mis on ristimetsad ja milline on nende roll tänapäeva loodushoius?“

Tartu Ülikooli loodusmuuseumi veebruarikuu loodusõhtul räägib Marju Kõivupuu ristimetsadest, nende tekkeloost ja iseärasustest. Loodusõhtu toimub neljapäeval, 9. veebruaril kell 18.   

Loodusõhtul saame vastused küsimustele, mis on ristimetsad ja milline on nende roll tänapäeva loodushoius. Ristipuud on osa Kagu-Eesti matusekombestikust, mida on varemalt tuntud hajusalt nii üle kogu Eesti kui ka meie lähimate naabrite, soomlaste ja lätlaste juures. Mujal piirkondades on matustel risti lõikamise komme hääbunud. 

Tänaseks on see säilinud vaid ajaloolisel Võrumaal ja nii on ka mälestusristidega puudest kui inimese ja looduse religioossete suhete avaldumisest saanud kultuuripärand, haruldane kombekäitumise viis. Tänapäeva Eesti metsade majandamise kontekstis aitavad rituaalselt märgitud kaitsealused ristimetsad säilitada vanametsi ja hoida ala liigi- või elurikkust. 

Marju Kõivupuu

Marju Kõivupuu (PhD) on Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi maastiku ja kultuuri keskuse vanemteadur, kelle üheks uurimisvaldkonnaks on kultuuripärandi, surmakultuuri ja rahvameditsiini kõrval ka looduse ja inimese (pärimuspõhised) suhted. Ta on avaldanud arvukalt akadeemilisi ja populaarteaduslikke artikleid ning raamatuid, kes seisab hea looduslike pühapaikade ning ristipuude hoidmise ja kaitse eest.   

Loodusõhtu „Mis on ristimetsad ja milline on nende roll tänapäeva loodushoius?“ toimub neljapäeval, 9. veebruaril kell 18 Tartu Ülikooli loodusmuuseumis. Osalemine piletiga 3 eurot. 

Loodusõhtut aitab korraldada SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.   

#kestlikkus #teadus
Loodusfestivali visuaal

Loodusfestival kutsub loodusvaatluste maratoni aladest teada andma

#koostöö #kultuur
Loodusfestivali visuaal

Loodusfestival kutsub osalema taas linnalooduse fotokonkursil „Metsik linn“

#instituudist #koostöö #kultuur
Näitus Oecologicumis

Näitus „Muuseumi majad“ on avatud Oecologicumis