Loodusõhtul kuuleb soovitusi erametsa majandamiseks

7. märtsil kell 18 Tartu ülikooli loodusmuuseumis toimuval loodusõhtul arutleb maastikuökoloog ja looduskaitsja Rainer Kuuba, kuidas majandada erametsa loodussäästlikult.

Loodusõhtul toob Rainer Kuuba näiteid sellest, kuidas erametsa majandada nii, et omanik oleks ise rahul ja ka loodus ei pea kannatama. "Tasahilju tegutsedes massi kätte ei saa, kuid see ei olegi eesmärk," räägib Rainer Kuuba.

Lageraietest ta ise päriselt loobunud ei ole, kuid ka neid teeb ta oma erametsas nii, elurikkus säiliks. "Kui on lindude pesitsemisaeg, siis mina metsas saagi käima ei tõmba, võsasaagi ka mitte," lisab ta.

Rainer Kuuba räägibki loodusõhtul sellest, kuidas oma erametsas toimetada nii, et loodus säiliks oma rikkuses ning samas saaks ka metsaomanik oma metsast kasu.

Rainer Kuuba on töötanud spetsialistina Eestimaa Looduse Fondis ja Karula rahvuspargis ning pidanud metsakorraldaja ametit, tal on magistrikraad maastikuökoloogias ning kõrgharidus metsamajandamises. Praegu töötab ta Võru Instituudis. Rainer on võtnud sõna ka viimase aasta jooksul toimunud metsateemalises debatis ning kaitsnud väärtusi, mis tõstavad esiplaanile metsa kui ökosüsteemi säilimise.

Loodusõhtu on 7. märtsil 2018 kell 18.00 Tartu ülikooli loodusmuuseumis (Vanemuise 46).

Pilet 3 eurot.

Loodusõhtut toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

#koostöö #kultuur
Loodusfestivali visuaal

Loodusfestival kutsub osalema taas linnalooduse fotokonkursil „Metsik linn“

#instituudist #koostöö #kultuur
Näitus Oecologicumis

Näitus „Muuseumi majad“ on avatud Oecologicumis

#kultuur
Üritused Tartus - Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed

Luuletaja ja muusik Lauri Sommer esineb märtsikuu loodusluuleõhtul