Autor:
Villu Soon

Tartu Ülikooli loodusmuuseumi maja taga toimuvad niitmistalgud

Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed, ökoloogia ja maateaduste instituut, Eesti mereinstituut ning loodus- ja täppisteaduste valdkonna dekanaat niidavad niidualasid Vanemuise 46 maja taga.   

Sel kevadel otsustasid Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed, ökoloogia ja maateaduste instituut, Eesti mereinstituut ning loodus- ja täppisteaduste valdkonna dekanaat, et lastakse Vanemuise 46 krundil kasvada elurikkusel. Maja ees asendati muld ja külvati niidutaimed, maja taga kahes sisehoovis ja Tartu Ülikooli Eesti mereinstituudi majaümbruses jäeti niitmata, et lasta elurikkusel kujuneda loomulikul teel. Neljapäeval, 17. augusti hommikul toimub nendel aladel niitmine.  

Kogu krundil korraldati suve jooksul loodusvaatluseid tudengitega ja ekspertide poolt. Vaatlusi tegid ligi nelikümmend bioloogia 1. ja 2. kursuse tudengit nii õppetöö kui ka loodusvaatluste maratoni raames. Teadlased viisid läbi liikide inventuurid juulis ja augustis ning harrastusuurijad tegid juhuvaatlusi kogu suve jooksul.    

„Sellel aastal peale niitmist jätkame vaatluste tegemist ja kutsume seda tegema ka harrastusuurijaid. Samuti on plaanis võtta samadelt aladelt keskkonna DNA proovid ja liita saadud andmestik vaatlustega. Uuel aastal plaanime kutsuda sama andmeplatvormiga liituma kõiki Eesti asulate elurikkuse uurijaid. See võimaldab kõiki neid alasid omavahel automaatselt võrdlema hakata,“ ütles loodusmuuseumi ja botaanikaaia direktor Urmas Kõljalg. 

Tänaseks on Vanemuise 46 niidualade kohta sisestatud 605 vaatlust ja 197 liiki PlutoF süsteemis. Andmete kogumiseks ja haldamiseks kasutati digiplatvormi PlutoF ja äppi PlutoF GO, mis võimaldab linna elurikkuse digitaalse teisiku loomist ning andmete haldust.  

Elurikkuse digitaalne teisik on ideaaljuhul eluslooduse täielik koopia, mis moodustub andmetest ning nendevahelistest seostest. PlutoF andmehalduse platvorm on loodud digitaalse teisiku loomise võimekusega, kus saab luua ja hallata mistahes eluslooduse koosluse digitaalset teisikut.  

„Sellise väikese niiduala puhul on see andmestik päris esinduslik. Samas ei ole andmeid kogutud teaduslikku metoodikat kasutades. Pigem soovisime testida esimesel aastal tudengite, teadlaste ja harrastusuurijate koostööd ühe väikese ala elurikkuse uurimise platvormi loomiseks linna tingimustes. Meie üks eesmärke niidualade puhul ongi demonstreerida elurikkuse digitaalse teisiku loomist ning haldust läbi aastate,“ lisas Urmas Kõljalg. 

Vanemuise 46 niidulade niitmine toimub 17. augustil kell 9 hommikul ja niitmist juhendab Indrek Kuuben Eestimaa Looduse Fondist.   

Looduse loor

Homme avatakse Tartu Ülikooli botaanikaaias näitus, mis uurib inimese suhet loodusega

Perepäev

Loodusest ja loovusest inspireeritud perepäev botaanikaaias pakub elamusi nii väikestele kui ka suurtele

Üritused Tartus - Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed

Rahvusvahelisel kontserdil Linnujämmil esinevad Tartu Lodjakojas üle-euroopalised rahvuslinnud, muusikud ja luuletajad