Autor:
Silvia Luik

Euroopa loodusteaduste asutused kutsuvad üles ministreid ja Euroopa Parlamendi liikmeid looduse eest seisma

Euroopa loodusteaduste asutused saatsid ministritele ja Euroopa Parlamendi liikmetele kirja palvega seista looduse heakäigu eest. Kirjale kirjutas alla ka Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed, mida esindab asutuse direktor Urmas Kõljalg.

Kiri kutsub üles ministreid ja Euroopa Parlamendi liikmeid hääletama edasipüüdliku ning mõjusa looduse taastamise seaduse poolt vastavalt Euroopa Komisjoni ettepanekule. Seadusega kehtestatakse õiguslikult siduvad eesmärgid ökosüsteemide taastamiseks.

Kirjale on alla kirjutanud loodusteaduste asutused üle Euroopa. Ingliskeelset kirja ja jooksvalt täienevat allakirjutanute nimekirja võib lugeda Berliini loodusloomuuseumi lehel (Museum für Naturkunde Berlin).

---

Austatud ministrid ja Euroopa Parlamendi liikmed!

Meie, Euroopa loodusteaduste asutused, kirjutame teile palvega näidata, et juhite meid looduskeskkonna hea käekäigu tagamise suunas, kaitstes ja taastades meie mandri ökosüsteeme meie kõigi hüvanguks.

Oleme mures – tõsiselt mures.

Maailma looduspärandi hoidjatena, kelle teaduskogudes on esindatud 80% maailmas kirjeldatud liikidest, soovime täita oma ühiskondlikku rolli: juhtida Euroopa kodanike – ning teie – tähelepanu elurikkuse tõsiselt ohustatud hetkeseisule meie planeedil. Oma kogude põhjal teame ning võime tõendada juba kaotatut, seda, mis on kaotsi läinud viimaste sajandite vältel, enamasti jätkusuutmatu inimtegevuse tõttu. Loodame, et nüüd, mil väljasuremisohtu on sattunud juba miljon liiki, teete õiged otsused, mis võimaldavad vältida olukorda, milles loodust on võimalik leida vaid meie muuseumides.

Lisaks looduse kriisile kiireneb kliima muutumine. Järjest enam oleme tunnistajaks kuumalainetele, põudadele, üleujutustele ja metsatulekahjudele – ekstreemsetele ilmastikunähtustele, mis juba nõuavad inimelusid ja kahjustavad kõiki ökosüsteeme. Nende mõju, mida võimendab veelgi putukapopulatsioonide hüppeline vähenemine, tunnevad üha sagedamini ka meie põllukultuurid – löögi alla on sattunud Euroopa toidujulgeolek ning paljude tema kodanike elatis. Kuna pool maailma SKTst on otseselt seotud elurikkusega, on ohus ka maailma ja Euroopa majandus.

Raport raporti järel, piirkondlikest riiklike uuringuteni ning IPCC1 ja IPBES2 taoliste rahvusvaheliste organisatsioonideni, on teadusuuringute tulemused selged: me peame tegutsema kohe ning seda mitte ainult kliima, vaid ka elurikkuse osas, kuna nendevahelised seosed on tihedad ning lahutamatud. Seetõttu pöördumegi praegu teie poole. Meil on veel lootust, kuid see on ka viimane võimalus. Loodusõnnetuste ennetamiseks ja meie tuleviku kindlustamiseks Maal on meil võimas liitlane – loodus.

Üle kogu Euroopa näeme sadu näiteid teedrajavatest projektidest ja algatustest looduse kaitsmiseks ja taastamiseks meie rannikutest kuni muldadeni, metsadest linnadeni. Nendega luuakse olukord, millest võidavad ühtaegu kohalikud kogukonnad ja meie elurikkus ning tagatakse ühtlasi kaitse kliimamuutuse vastu. Loodust üha enam enda poolel kaasates tagame oma tervise, heaolu, majanduse ja tuleviku Maal.

Oleme taastamas jõesüsteeme, märgalasid, metsi ning merekeskkonda üle kogu Euroopa, et saaksime uuesti nautida loodust, milles on rikkalik looduslik loomastik ning mis tagab juurdepääsu puhtale veele. Taastamine on oluline ning peab jätkuma. Kuid sellest ei piisa. Elurikkust ei saa kaitsta, kui keskendume üksnes Natura 2000 aladele. Loodus on igal pool meie ümber, meie linnades, meie põllumajanduspiirkondades, isegi meie tööstuskeskustes. Me peame leidma viisi loodusega kooseluks ning loodusele kaasa aitamiseks. Asi ei ole üksnes looduse kaitsmises – me peame loodust nägema oma partnerina. Loodus on meie olulisim partner, kes mõjutab meie heaolu ja majanduslikku arengut. Kooselu loodusega tagab üle Euroopa tuhandeid töökohti ja tulu ning on ainus võimalus kestliku tuleviku poole püüdlemiseks.

Kutsume teid üles hääletama edasipüüdliku ning mõjusa looduse taastamise seaduse poolt vastavalt Euroopa Komisjoni ettepanekule, järgides nii maailma elurikkusraamistikust tulenevaid kohustusi, mille võtsite vastu ÜRO elurikkuskonverentsil COP15 Montréalis eelmise aasta detsembris.

Oleme veendunud, et Euroopa Komisjoni esitatud õigusloomepakett kujutab endast õiget, teaduslikele tõenditele tuginevat lähenemist. Kui toetate ettepanekut võtta vastu looduse taastamise seadus, millega kehtestatakse õiguslikult siduvad eesmärgid ökosüsteemide taastamiseks, saavad sellest suurt kasu kõik eurooplased. Teil on võimalus tagada, et inimesed ja loodus saavad jätkata harmoonilist kooselu.

Loodame väga, et teete õige valiku. Võim otsustada on teie käes. Taastagem loodus praegu! Oleme teile toeks, et leida üheskoos lahendused meie ees seisvatele üleilmsetele probleemidele.

Looduse loor

Homme avatakse Tartu Ülikooli botaanikaaias näitus, mis uurib inimese suhet loodusega

Üritused Tartus - Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed

Rahvusvahelisel kontserdil Linnujämmil esinevad Tartu Lodjakojas üle-euroopalised rahvuslinnud, muusikud ja luuletajad

Karud teatris

Ootame noori osalema linnalaagris „Karupoja suveseiklus“!