Seenenädal: loodusõhtu „Seened rahvausundis"

9. septembril toimuval loodusõhtul räägib Aivar Jürgenson seente tähtsusest rahvausundis ja sellest kui seeneusku on eestlased.

Eestlased pole viimastel sajanditel kuulunud eriti seenelembeste rahvaste hulka. Suhtumises seentesse kuulutakse võrreldes näiteks naabrite venelastega pigem seenepõlgurite hulka. “Samas leidub meie rahvapärimuses huvitavaid kujutelmi, mis annavad tunnistust seente olulisusest usundilises maailmapildis. Loodusõhtul saab ülevaate mõningatest eestlaste huvitavatest usundikujutelmadest ja näidatakse nende seoseid rahvusvahelise usundilise materjaliga,“ sõnas  Aivar Jürgenson.

Aivar Jürgenson on Tallinna Ülikooli ajaloo, arheoloogia ja Kunstiajaloo keskuse vanemteadur, kes on avaldanud artikleid seentest kultuuriloos ajakirjades Akadeemia, Mäetagused, KesKus kui ka Pro Folkloristica. Lisaks on ta raamatu "Seened kultuuriloos" autor. 

Kõik huvilised on oodatud kuulama. Loodusõhtu Aivar Jürgensoniga toimub 9. septembril kell 18.00 Tartu Ülikooli loodusmuuseumis (Vanemuise 46).

Pilet 3 eurot.

Loodusõhtut toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Looduspäev

Koolivaheaja looduspäevad
Üritused Tartus - Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed

Huvilised on oodatud 17. veebruaril kell 11–15.30 huvipäevale „Põnevad karbid ja teod“

Üritused Tartus - Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed

Pered, ootame teid uurima talvelinde 27. jaanuaril