Autor:
Margot Sakson

Hääleta Tartu kaasava eelarve idee nr 11 poolt

Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ja botaanikaaia teadlased esitasid koostöös ülikooli bioloogidega Tartu kaasava eelarve konkursile idee, mille elluviimisel muudetakse Vanemuise pargi tiik looduslikuks elupaigaks ja suurendatakse selle turvalisust nii loomade kui ka inimeste jaoks.

Tartu kesklinnas asuv Vanemuise park on liikumiskoridor ja vaba aja veetmise paik. Pargi keskel asub tiik, mis ei täida praegusel kujul oma täit potentsiaali loodusliku elupaiga ja külastuskohana. Idee autorite sõnul ei soosi tiik elurikkust tiigi kallastel ega vees – konnad ei pääse tiiki sigima, pardipojad ei pääse tiigist välja ning ka lemmikloomad ja pargis toimetavad metsloomad võivad tiiki kukkuda ja hätta jääda.

Idee „Liigirikas siniala Vanemuise parki“ elluviimisel parandatakse tiigi olukorda: kallas muudetakse astmetega laugemaks, nii et tekivad eri veesügavusega tasandid, mis võimaldavad vee-elustikul kaldaid asustada ja tiigist sisse-välja liikuda. Eesmärk on luua linnaloodusele väärtuslik elupaik, pargi rohealadega seotud siniala, mis kutsub inimesi lõõgastuma ja loodust uurima.

„Kui esimesed looduslikud veelembesed taimed on istutatud, hakkab nende lopsakus ajapikku loomulikult kasvama ja koos sellega suureneb üldine vee-elustiku mitmekesisus. Mida rikkalikum on tiigi taimestik ja loomastik, seda põnevam on ka inimestel tiigi kallastel aega veeta,“ sõnas idee üks esitajatest, bioloog Kaarin Hein.

Lisaks loomadele tõmbab tiik ligi ka lapsi. „Olen ise sage pargi külastaja ja kui lastega tiigist möödun, paelub tiik neid väga. Iga kord muutun aga ärevaks, kui nad liiga serva lähedale lähevad, seega toetan väga praeguste järskude betoonservade muutmist laugemaks,“ rääkis Hein.

Tartu Ülikooli loodusmuusemi ja botaanikaaia ning ökoloogia ja maateaduste instituudi töötajate koostöös esitatud idee „Liigirikas siniala Vanemuise parki“ on Tartu kaasava eelarve hääletusel projekt number 11.

Eelarve hääletus algab 5. oktoobril kell 00 (infokeskuses kell 10) ja lõpeb 11. oktoobril kell 18, mille järel antakse teada ka tulemus. Hääletada saavad Tartu linna registreeritud elanikud alates 14. eluaastast ja kõik 14–26-aastased noored, kes õpivad Tartu linnas üldhariduskoolis, kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis. Iga hääletaja saab valida kuni kolm ideed. Hääletada saab elektrooniliselt infosüsteemis Volis ja Tartu raekoja infokeskuses kõigil hääletuspäevadel kell 10–18.

ANNA OMA HÄÄL

Inimesed loodust vaatlemas

Räägi kaasa Ellujäämise Kunstide Loodusloovusfestivali programmi kujundamisele

Loodusmuuseumi töötajad

Tule tööle! Otsime turundus- ja kommunikatsioonispetsialisti

Teenetemärgid

Töötajad Olesja Escuer ja Inge Kukk pälvisid Tartu Ülikooli teenetemärgid