Koolid saavad tellida tasuta õppeprogramme 2015/2016. õppeaastaks

Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed soovitavad õpetajatel ja koolijuhtidel juba mõelda järgmise, 2015/2016. õppeaasta õppeprogrammide ja õppekäikude korraldamisele.

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) keskkonnaprogrammi avatud voorust saab küsida toetust õppeprogrammide tellimiseks. Koolid ja lasteaiad saavad KIKilt küsida toetust õppeprogrammide läbiviimiseks lihtsustatud korras.

TÜ loodusmuuseumi ja botaanikaaia õppeprogrammide tellimiseks KIKi toetusel on kaks võimalust: esitate KIKile taotluse ise või volitate meid taotlust esitama. Mõlemal juhul on programmid õpilastele tasuta ning küsida saab toetust ka transpordikuludeks.

Kui soovite volitada meid esitama taotluse õppeprogrammide tellimiseks, siis toimige järgnevalt.

1) Valige meie õppeprogrammide nimekirjast välja huvipakkuvad programmid. Pakume zooloogia, geoloogia, botaanika ning säästva arengu teemalisi õppeprogramme. Programmide kirjeldused leiad siit:false. Programme viime läbi loodusmuuseumis, botaanikaaias, koolides ja looduses. Iga klass või lasteaiarühm saab KIKi toetust ühes õppeaastas kuni kaheks õppeprogrammiks või õppekäiguks. Täpsemad tingimused on kirjas voldikus "KIKi toetused üldhariduskoolidele ja lasteaedadele".

2) Saatke meile direktori poolt digitaalselt allkirjastatud esindusvolitus, kus on kirjas, milliseid programme soovite. Vajalik on järgmine info: õppeprogrammi nimi, osalev kool ja klass, õpilasrühma suurus, soovitud programmi toimumisaeg, õpetaja nimi, telefon ja e-posti aadress. Esindusvolituse saajaks märkige Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed, Vanemuise 46, Tartu 51014. Kindlasti märkige juurde, kas soovite õppeprogrammi läbi viimist loodusmuuseumis, botaanikaaias, koolis või õppekäiku loodusrajal. Õppekäikude puhul loodusrajale saame pakkuda transpordiraha kuni 170 eurot ühe sõidu kohta algusega Tartust või lähiümbrusest. Palun saatke teie kooli poolt soovitud programmide nimekiri ja esindusvolitus hiljemalt 3. veebruariks 2015 aadressile loodusmuuseum@ut.ee. Lisainfot saab küsida telefonil 737 6076.

Kui soovite meilt õppeprogrammide tellimiseks ise taotluse esitada, siis kinnituskirja saamiseks võtke ühendust telefonil 737 6076 või loodusmuuseum@ut.ee. KIKi keskkonnaprogrammi taotluste esitamise tähtaeg on 16. veebruar 2015. Täpsemat infot saate KIKi veebilehelt.

TÜ loodusmuuseumi õppeprogrammide kohta saate teavet Külli Kalamees-Panilt (tel 5342 5101, kulli.kalamees-pani@ut.ee) ja veebilehelt http://natmuseum.ut.ee.

TÜ botaanikaaia õppeprogrammide kohta saate teavet Vilma Veldrelt (tel 737 6180, vilma.veldre@ut.ee) ja veebilehelt www.ut.ee/botaed.

Juhime teie tähelepanu sellele, et õppeprogrammide tellimiseks saab KIKilt toetust küsida vaid üks kord aastas ja seda aasta esimeses voorus.

Kasutage võimalust õppetöö mitmekesistamiseks!

Üritused Tartus - Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed

Huvipäeval tutvume sügisese loodusega ja meisterdame siile

Vanemuise tiik elurikkaks

Hääleta Tartu kaasava eelarve idee nr 11 poolt

Üritused Tartus - Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed

Tartu Ülikooli loodusmuuseum ootab huvilisi 30. septembril Lahemaa loodusretkele