Autor:
Kertu Uiboleht

Tartu Ülikooli muuseumid pälvisid kestliku arengu edendamise eest rohelise muuseumi tunnistuse

15. mail tunnustati Tartu Ülikooli muuseumi ning loodusmuuseumi ja botaanikaaeda rohelise muuseumi tunnistusega. Märgise pälvivad muuseumid, kus muudetakse aktiivselt oma tegevust kestlikumaks. 

Rohelise muuseumi tunnistust on välja antud eelmise aasta lõpust. Süsteemi väljatöötamist vedas ICOM-Eesti töörühm Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ja botaanikaaia näituste ja loodushariduse osakonna juhataja Reet Mägi juhtimisel. Tema sõnul on muuseumidel suur roll ühiskonna kestlikumaks muutmisel.  

Muuseumidel on võimekus kaasata oma külastajaid ja rääkida keskkonnamuutuste lugu laiemalt nii näituste kui ka haridustegevuse kaudu. Rohelise muuseumi põhimõtted pakkusid hea võimaluse oma igapäevane toimimine terviklikult läbi mõelda ning pöörata seejuures tähelepanu enda keskkonnamõjule,“ selgitas Reet Mägi.  

Loodusmuuseum ja botaanikaaed aitavad kaasa elurikkuse säilimisele ja arendavad loodusharidust. Tartu Ülikooli muuseum aitab näituste ja haridustegevusega kaasa teaduspõhise ühiskonna loomisele ning säilitab ülikooli teadus- ja kultuuripärandit. Mõlemad Tartu Ülikooli muuseumid kuuluvad kestliku arengu keskuse asutajate hulka ning muuseumi esindajad osalevad keskuse nõukogus ja ekspertide kogus. 

Aktiivsed töötajad loovad muutuse 

Tartu Ülikooli muuseumi kestliku arengu töörühma juhi Ele Loonde sõnul saavad muutused organisatsioonis alguse kirglikest inimestest. Muuseumis veab kestliku arengu tegevust 2022. aasta oktoobris loodud töörühm, kuhu kuuluvad kõikide osakondade esindajad, teadusdirektor ja töökeskkonnavolinik.  

Alates sügisest on töörühm muu hulgas uurinud muuseumihoonete energiatarbimist, koolitanud kollektiivi keskkonnahoidliku töötamise teemadel, koostanud kestliku arengu põhimõtted, keskkonnahoidliku muuseumitöötaja meelespea ja kestlike näituste loomise juhendi. 

On rõõm, et muuseumi kollektiivis on nii palju särasilmseid inimesi, kes tahavad parandada end ümbritsevat keskkonna. Oleme kogu meeskonnaga tohutult palju õppinud: alates prügi õigesti sorteerimisest lõpetades energiakulude jälgimise ja analüüsimisega. Usun, et praeguseks oleme saanud teema eestkõnelejateks ka väljaspool töökeskkonda, mis ongi ainuõige viis mõtteviisi ja ühiskonda muuta, lisas Loonde. 

Tartu Ülikooli muuseum ning loodusmuuseum ja botaanikaaed tegutsevad muinsuskaitsealustes hoonetes, mille energiatõhusaks muutmine võib olla keerukas. Nii toomkirikus (TÜ muuseum) kui ka botaanikaaias toimuvad sel suvel renoveerimistööd, mille eesmärk on vähendada hoonete energiatarbimist ja parandada töötingimusi. 

Roheline muuseum on keskkonnajuhtimissüsteem, mis aitab muuseumidel hinnata ja vähendada oma keskkonnamõju ning tegutseda kestlikumalt. Rohelise muuseumi põhimõtete rakendamise eesmärk on viia keskkonnateadlik tegutsemine kõigisse muuseumi tegevusvaldkondadesse: muuseumihoone ja kogude haldamine, keskkonnategevuse juhtimine, töötajate ja huvirühmade kaasamine, näituste, ürituste, ja muuseumihariduse korraldamine ning sotsiaalse vastutuse teemad. 

Rohelise muuseumi süsteemi on välja töötanud Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus (SEI Tallinn) koos Rahvusvahelise Muuseumide Nõukogu (ICOM) Eesti Rahvuskomiteega. Rohelise muuseumi süsteemi haldab ja tunnistusi annab välja Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon. Koos ülikooli muuseumidega pälvis tunnistuse ka Eesti Rahva Muuseum. Esimesena sai 2022. aastal tunnistuse Kumu kunstimuuseum. 

Kestlik areng Tartu Ülikooli muuseumis

Kestlik areng loodusmuuseumis ja botaanikaaias

Taimebioloogia

JÄRELVAADATAV: konverents „Kestlik teadus – milline on teadmiste loomise keskkonnajälg?“

Botaanikaaia taimetrüki näitus

Katrin Puskari taimetrüki teoseid saab vaadata botaanikaaias eksponeeritud näitusel

Kullerkupp botaanikaaias

Kui elurikas on Tartu? Tuul Sepp ja Veljo Runnel räägivad elurikkusest avalikul salvestusel