Author:
Erakogu

Loodusõhtu „Tursk Läänemeres: kuidas tal läheb ja mis saab edasi?“

Maikuu loodusõhtul räägib Joonas Plaan tursa olukorrast Läänemeres. Loodusõhtu toimub kolmapäeval, 3. mail kell 18.   

Tursk on Läänemere tähtsaim röövkala ja täidab olulist rolli mereökosüsteemis. Ta on oluline toiduallikas Läänemere piirkonna inimestele juba sajandeid, kuid aastakümnete jooksul on tursavaru drastiliselt vähenenud. Loodusõhtul räägib Joonas Plaan tursa olukorrast Läänemeres, toetudes rahvusvahelise projekti Return of the cod tulemustele

Joonas Plaan on Eestimaa Looduse Fondi jätkusuutliku kalanduse ekspert, kes veab eest kestlikku kalatoidu juhist Kalafoor ja teeb koostööd Läänemere-äärsete keskkonnaühendustega. Ta on aktiivne liige rahvusvahelises uurimisorganisatsioonis Too Big To Ignore, mis tegeleb rannakalanduse kaitsmise ja säästliku kalanduse edendamisega. Lisaks looduskaitsetööle on Joonas Plaan Tallinna Ülikooli keskkonnaantropoloogia teadur ja lektor. 

Loodusõhtu „Tursk Läänemeres: kuidas tal läheb ja mis saab edasi?“ toimub kolmapäeval, 3. mail kell 18 Tartu Ülikooli loodusmuuseumis. Osalemine piletiga 3 eurot. 

Osale loodusõhtul üle veebi Zoomis:

https://ut-ee.zoom.us/j/96422499635?pwd=Wm5zcVVjbzRtc0FqbEpySmJwYnZRZz09

Kohtumise ID: 964 2249 9635
Parool: tursk

Loodusõhtut aitab korraldada SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.   

VÕTA OSA LOODUSÕHTUST

#Tartu2024 #teadus #ühiskonnale
Loodusfestival toimub 7.–11. juunini.

Kui elurikas on Sinu aed? Võta osa loodusvaatluste maratonist

#ühiskonnale #ülikoolist
Aiapäeva visuaal

XIII aiapäevale tuleb rääkima Riho Teras ja taimi müüma 24 partnerit

#teadus #ühiskonnale
3D objekt

Veebirakendus, mis avab loodusobjektide digitaalsete 3D mudelite maailma